Feeds:
Posts
Comments

රුව දැකිම

රන් හට්ටය හැද

රන් පටියෙහි

දිග කඩුව බැද

අසු පිට නගුනු කුමරයා

ගම් නියම් ගම් රජධානි

පසුකොට ගියේය

පස් වසක් ගමන් කළ ඔ

විවාහ කොට ගත් කුමරිය

ගෙන එමට

තව පස් වසක් ගත විය

“එවනි රුවක් නොදිටිනු

ඈ ගෙන දින

පුර වස්සො කිහ

එදින හවස් කල

පුර දොර අසලදි

රජ ගෙදර දොරටු පල්ලාගෙ දුව

ක්‍රිෂ්ණා

කුමරුට හමු විය

“ති කවුරැ”දෑ යි

ඔහු විස්මයෙන් ඇසිය

“තිගෙ වැනි රුවක්”

මම කිසි කලක නොදිටිමි.”

Advertisements

Sports

Sport can change our lives and our bodies. Children, men and women do sports as a hobby. They get fit by doing it. Sports help us for our physical and mental fitness.

We can divide sports into 3 parts. They are indoor, outdoor and athletic. Indoor sports are 100m, 200m, 400m and 1500m. Athletic are discus, putting the shot and spear. And last one is playground sports are volley ball, netball, cricket, football, basketball, elle and rugby.

We play sports anytime. We can learn how to win and lose leadership, team spirit or togetherness.

I like sports. I have won and I have certificates.   I like to win a national level medal.

කුරුල්ලා

කිචි බිචි කිචි බිචි ගා

පිනි වැටිච්ච හිමිදිරි උදැසන

කුරුල්ලනි නුඹලාගේ මිහිරි හඬ

අප හද තුළ……..

පාලු මකන්නට

තනිව ගෙවන්නට

ඔබගේ ඒ මියුරු නාදය…..

ඉතාමත් අගනේය

චුටි කුරුල්ලනේ………

අම්මා

දස මසක් කුස තුලෙහි  දරා

ලේ කිරි කර පෙවු අම්මේ

කෙළවරක් නොමතිව දුක් විද දරා

මා ලොවට හැදු අම්මේ …..

අඩන විට මා කුඩා අවදියෙහි

නොබො රැ දිවා මා ලගට විත්

නැළවිලි ගී කියා මා නැළ වු අම්මේ

කුඩ කල සිටම මට

හොද නරක කියාදුන් අම්මේ…….

ගෙදර බුදුන් ලෙස බුදු හිමි දෙසු අම්මේ……..

ඔබගේ ගුණ කිමට හොඩියෙ අකුරු

මදි මට මගේ අම්මේ……..

කෙළිදෙළෙන් ගත කරන

අප වගේ පොඩිවුන්ට

ජිවිතය ජය ගන්න

ගුරු පියාණනි ඹබයි සැමවිට………..

ගැටලුවෙන් මිදෙන්නට

නිරතුරුවම විසදුමි

ලබා දෙන්නේ

ගුරැ පියාණනි ඹබයි සැමවිට…………

මලානික පැළ වලට

නැණ නුවණ පාදන්නට

මග කියන ඉගෙනුමට

හිත දෙන්නේ ඹබයි

ගුරු පියාණනි නිරතුරුවම………

මම නිශාන්ති දිල්රැක්ෂි.මගේ ගම පිහිටා ඇත්ෙ‍ත් විල්පත්තු වනාන්තරය අසලය.එය මහව්ලච්චිය යනුවෙන් හදුන්වනු ලබන අතර එහි වැඩිපුර දක්නට ලැබෙන්නේ ගොවිතැනයි.  මහව්ලච්චිය ගමිමාන‍යේ ගොවියන් අතර දක්නට ලැබෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් වනුයේ ඔහුන්‍ගේ අර්ථිකය අතින් පහල මටිටමක සිටියත් තාක්ෂණය අතින් ඉහල  සිටින බව අපි ඉතා සතුටින් කියන්නෙමු. අප ගමිමාන‍යේ සිටිනා ගොවියන් දහවල් කාල‍යේ ගොවිතැන් කටයුතු වල නිරත වන අතර සවස් කාලය තුලදී මොවුන් පුරැදුව සිටින්‍නේ ඵලදායී ලෙස හැසිරීමටය. එය නිසියාකාරව කර ගැනීම සදහා අන්තර්ජාලය උප‍යෝගී  කර ගන්නා  බව ඉතා ආඩමබර‍ෙයන් කියන්නෙමි.  ‍මෙහි මූලික ගෞරවය හිමි විය යුත්තේ හොරයිසන් පාස‍ලේ නිර්මාතෘවරයා වන නාන්දසිරි ගුරු පියාණන්ටය.

NIIT course

These days I’m following a “NIIT” computer course through the Horizon Lanka Foundation. And I’m busy with my home works. I will write about “NIIT” course later.